-yor Eki Sıfat-Fiil Yapar Mı?

Yazının tamamını indirmek için tıklayınız.

Şimdiye kadar Türk dili ile ilgili yazılmış olan dilbilgisi çalışmalarında sıfat-fiil ekleri ile ilgili kısımlarda genellikle bu eklere aynı açıdan bakılmıştır. Ekler üzerine yapılmış olan birçok çalışmada eklerin işlevlerinin yalnızca görünün kısımlarına bakılmış, bu işlevler yeterince tartışılmamıştır. Bu eklerden birisi olan -yor da sadece “zaman eki” olarak incelenmiştir. Ancak -yor ekinin bazı kullanımlarında eklendiği fiili yüklem yapmadığı görülür. Eklendiği fiili yüklem yapmayan bir ekin “zaman eki” sayılması mümkün değildir. Bazı cümlelerde -yor zaman eki olarak kullanılmamaktadır. Bu çalışmada -yor ekinin temek işlevi (zaman eki) dışında kullanıldığı durumlar incelenmiş ve sıfat-fiil ekleriyle benzer özellikler gösterdiği ele alınmıştır.

(…)

• HİRİK, Erkan, (2008), “-yor Eki Sıfat-Fiil Yapar Mı?” Tudok 2008, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 765-771, İstanbul.