Yayınlarım

Kitaplar

  • Türkiye Türkçesinde Mental Fiiller
  • Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Grameri: Fiil

Kitap Bölümleri

deneme

Makaleler

deneme

Bildiriler

deneme

Diğer