Ahmet Karadoğan, Türkiye Türkçesinde Kılınış

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Türkiye’de kılınış ve bakış konusu yeterince ele alınmamış olan bir konudur. Bu konudan ilk olarak Türkiye’de Agop Dilaçar bahsetmiştir. Dilaçar’ın çalışmasında kılınış ve bakış konusu “aspekt” başlığı altında ele alınmıştır. “Aspekt 1” ve “Aspekt 2” tabirleri ile Dilaçar, kılınış ve bakış konularını kastetmiştir. Dilaçar’ın çalışmalarını merkeze alarak yapılan birkaç tezden sonra Mustafa Uğurlu Türkçede bakış konusunu ele almış, bu çalışmasında kılınış (görünüş) konusuna da değinmiştir. Türkçe fiillerde kılınış üzerine yapılan ilk ve en önemli çalışma ise Lars Johanson’a aittir. Asıl konusu “bakış” olan bu çalışmada “kılınış” konusuna da bir bölüm ayrılmıştır. Bu bağlamda Ahmet Karadoğan’ın bu eseri, Türkçe fiillerdeki kılınışı ele alan ilk müstakil kitaptır.

(…)

Zengin kaynaklarıyla dikkati çeken eser Türklük Biliminde yeterince incelenmemiş olan “Kılınış”taki bilgi açıklığını gidermektedir. Böyle bir eseri bilim dünyasına sunduğu için Ahmet Karadoğan’a teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

• HİRİK, Erkan, (2010), “Ahmet Karadoğan, Türkiye Türkçesinde Kılınış” Tanıtma, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, s. 225-228.