Türk Dili Derslerinin Algılanışı ve İşlenişi ile İlgili Sorunlar

Yazının tamamı için tıklayınız.

Kültür, bir milletin geçmişten geleceğe çeşitli vasıtalarla aktardığı birikimidir. Bu birikimi aktarmada en önemli araç hiç kuşkusuz dildir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Türk Dili derslerinin önemi yadsınamaz. Çünkü en önemli kültür aktarım aracı dildir. Günümüzde uygulanan Türk Dili derslerinin içerikleri bu büyük kültür birikiminin aktarılmasında yetersiz kalmaktadır. İnsanlar kültürlerini anlamak için öncelikle dillerini iyi bilmek zorundadırlar. Lakin Türk Dili derslerinin üniversitelerin birinci sınıflarında yalnızca haftalık 2 saat ile sınırlandırılması bir takım dil bilgisi ve kültür konularının işlenmesini mümkün kılmamaktadır. Bu kısıtlama işlenilen konularda da derinleşmeye engel teşkil etmektedir. Bununla birlikte özellikle Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin alan derslerini ön plana alması ve Türk Dili derslerini “yalnızca kredi doldurmaya yarayan ders” olarak algılamaları da problemin bir diğer boyutudur.

(…)

Yazının devamı için aşağıdaki kaynak adına tıklayınız.

HİRİK, Erkan (2012). “Türk Dili Derslerinin Algılanışı ve İşlenişi ile İlgili Sorunlar,” Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu. s. 212-217, Nevşehir.