Osman Mert, Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Tariat, Şine Us

Yazının tamamı için tıklayınız.

Türklük bilimi araştırmaları kapsamında Köktürk harfli yazıtların bir yanlış anlama sonucu ya da yanlış adlandırma sonucu yalnızca Köktürklerden kaldığı düşünülebilmektedir. Oysaki bu yazıtlar yalnızca Köktürklerden kalmamıştır. Bu dil ve kültür yadigârları arasında Avarlardan, Kırgızlardan, Türgişlerden, Oğuzlardan, Peçeneklerden, Kıpçak-Kumanlardan ve Uygurlardan kalan Köktürk harfli yazıtlar da bulunmaktadır.

(…)

Osman Mert teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak çok kaliteli fotoğraflar çekmiş, yazıtların yerini GPS ile belirlemiştir. Elde ettiği bu verileri ve fotoğrafları yine mükemmel ansiklopedik boyutta, kuşe kâğıda renkli bir biçimde basarak bilim âlemine sunmuştur. Yüksek kalitede baskıya sahip bu eseri okurken ve incelerken büyük keyif aldık. Bu keyfi bizlere yaşattığı için Belen Yayıncılık’a ve Türklük Bilimi adına ortaya koyduğu bu eser için Doç. Dr. Osman MERT’e teşekkür ederiz.

• HİRİK, Erkan (2011). “Osman Mert, Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Tariat, Şine Us” Tanıtma, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 29, s. 157-163.