Marek Stachowski, Etimoloji

Yazının tamamı için tıklayınız.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün 50. yılını kutladığı şu günlerde bilimsel düzeyi yüksek olan bir eser daha enstitünün aracılığı sayesinde okuyucular ile buluştu.

Türklük Bilimine Polonya’da önemli hizmetler sunan Marek Stachowski bilindiği gibi “Dolganischer Wortschatz”, “Studien zum Wortschatz der Jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments”, “Dolganische Wortbildung”, “Konsonantenadaptation Russischer Lehnwörter im Dolganischen” gibi eserleriyle okuyucu karşısına çıkmıştır. Stachowski son olarak da Türkçe kaleme aldığı “Etimoloji” adlı eseri ile araştırmalarına bir yenisini daha eklemiştir.

(…)

Marek Stachowski’nin eserinin yalnızca Türklük Bilimi ile ilgilenenlerin değil, dil ile ilgilenen özellikle de “etimoloji” ile ilgilenen herkesin faydalanabileceği bir eser olduğunu belirtmek gerekir. Zaten Stachowski eserinin ön sözünde “bu kitap Türkçenin ne de başka bir dilin etimolojisine aittir. Eserde hedeflenen amaç, bir etimoloğun fikir silsilesi ile deliller toplayıp bunları ortaya koyma yöntemlerini anlatmaktadır” diyerek bu durumu ortaya koymaktadır.Stachowski eserinde sadece etimolojinin ne olduğunu anlatmamış ve etimolojik tahlil esnasında izlenilmesi gereken yollardan, karşılaşılabilecek ilginç durumlara kadar birçok konuya değinmiştir. Eser etimoloji hakkında fazla bilinmeyen gerçekleri araştırmacılara sunduğu gibi verdiği örnekler ile bu gerçekleri tanıklamaktadır. Bununla birlikte çok sayıda dilden verdiği sözcük örnekleri ile bir sözcüğün farklı diller arasında nasıl anlam ve şekil değiştirdiği, hangi hikâyelere sahip olduğu verilmiştir. Bu da eserin ne denli titiz bir araştırmanın ürünü olduğunu göstermektedir.

• HİRİK, Erkan (2012). “Marek Stachowski, Etimoloji” Tanıtma, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 34, s. 184-189.