Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ölüm Örtmeceleri

Yazının tamamı için buraya tıklayınız.

Her toplum kendi sosyo-kültürel yapısından dolayı bir takım kurallar oluşturur. Bu kurallar sadece davranışa yönelik değildir. Dil de bu kurallardan etkilenir. Korkulan, iğrenilen, ayıp sayılan hareketleri yapmak kadar bu hareketleri söylemek de toplum tarafından uygun karşılanmaz. Toplumun bu tabuları sonucu dilde yasaklanan kelimeler daha yumuşak ifadelerle söylenir. Bu tip sözlere örtmece söz denir.

Birçok toplumda olduğu gibi ölüm olgusu Türk toplumunun da sıkça anmak istemediği konulardan birisidir. Bu anlamda Türkçede ölüm olgusunu ifade edecek oldukça zengin bir ifade çeşitliliği oluşmuştur. Bu ifadeler günlük hayatta kullanıldığı kadar edebî eserlerde de üslûp özelliği olarak kullanılmaktadır.

Evliyâ Çelebi de eserinde örtmece sözleri sık sık kullanmıştır. Bu çalışmada Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin ilk üç cildinden seçilmiş ölüm ile ilgili bazı örtmece sözler değerlendirilmiştir.

(…)

Yazının devamı için aşağıdaki kaynak adına tıklayınız.

• HİRİK, Erkan (2013). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ölüm Örtmeceleri, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 55, s. 441-451.