Aziz Merhan, Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu

Abdulla Qodiriy

Yazının tamamı için tıklayınız.

Özbek romancılığının doğuşu ve onun öncüsü Abdulla Qodiriy ile ilgili çalışma Aziz Merhan tarafından yapıldı. Basımı Grafiker Yayınları tarafından yapılmış olan söz konusu eser toplam 272 sayfadan oluşmaktadır. Eserde Merhan önsöz hariç toplam beş ana bölüm meydana getirmiştir. Ayrıca bu beş ana bölümün altında çeşitli adlar ile toplamda 42 tane alt baslık bulunmaktadır. Eserin sayı olarak bu şekilde fazlaca alt baslıktan oluşması ele aldığı konuyu ne denli ayrıntılı olarak incelediğine bir işaret olarak gözümüze çarpmaktadır.
(…)
Dönemin siyasal ve toplumsal çevresinden Abdulla Qodiriy’e doğru uzanan ve Qodiriy’nin eserlerinin Özbek romancılığına ve hatta Özbek edebiyatına yansıttıklarını gösteren bu çalışma Özbek sahası araştırıcıları için bir temel kaynak niteliğindedir.

• HİRİK, Erkan, (2008), “Aziz Merhan, Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu” Tanıtma, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, s. 161-164