Avrupa Birliği ile İlgili Metinlerde Özel İsimlerin Türkçeye Çevirisi ve Yazımı

Yazının tamamı için tıklayınız.

Özel isimlerin çevirisi ve yazımı kurgusal ve kurgusal olmayan metinlerde bir problem olarak görülmektedir. Aynı türden metinlerde çeviri ve yazım yöntemi farklılık gösterebilmektedir. Örnek olarak Almancada “München” olarak yazılan şehir ismi, İngilizcede “Munich”, Türkçede “Münih” şeklinde çevrilip yazılmaktadır. Oysaki “New York” şehrinin Türkçe çevirimi ve yazımında bu ikilik görülmemekte ve kaynak dildeki kullanımı tercih edilmektedir. Örneğin AB-Türkiye ilişkilerinde resmi bir belge olan 2008 tarihli Genişleme Strateji Kağıdı’nda Türkçe olarak “Kafkas” biçiminde yazılan kelime aynı metnin İngilizcesinde “Caucasus” olarak, “Kosova” biçiminde yazılan kelime “Kosovo” olarak, “Makedonya” biçiminde yazılan kelime ise “Macedonia” olarak yazılmaktadır. Ancak bu kelimelerin kimi zaman kaynak dilin fonolojisine göre kimi zaman ise hedef dilin fonolojisine göre yazıldığı görülmektedir. Yer isimlerinde görülen bu durum şahıs isimlerinde de görülmektedir.

Benzer çeviri ve yazım ikilikleri AB-Türkiye ilişkilerinde ortaya koyulan yazılı metinlerde (genişleme raporu, katılım ortaklığı belgeleri, AB parlamentosunun Türkiye’ye ilişkin raporları ve ilke kararları vs.), iç ve dış kaynaklı yabancı dilde yayın yapan basın bültenlerinde de görülmektedir.

Bu bildiride AB-Türkiye ilişkilerinde ortaya koyulan yazılı metinlerde ve basında yer alan haberlerde özel isimlerin durumu ortaya koyulacak ve çözüm önerileri sunulmuştur.

• HİRİK, Erkan; HİRİK, Seçil (2011). “Avrupa Birliği ile İlgili Metinlerde Özel İsimlerin Türkçeye Çevirisi ve Yazımı” “I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı s. 195-203, Kırıkkale.